Samenwerking buurtgemeenten Samenwerking buurtgemeenten

30 november 2016

Onze voorzitter Bert Veld heeft een gesprek gehad met de voorzitter Harrie Lubbers van de kerkenraad Terborg - Etten. De samenwerking is uitgesproken en de basis voor deze samenwerking is elkaar ondersteunen met ervaring en kennis.

Vergadering: 13 september 2016.

Voorzitter: H.G.Veld.

Onderwerp: samenwerking met buurgemeenten.

Op 2 mei j.l heeft  een eerste bespreking plaats gevonden voor een samenwerking op de beleidsgebieden van: vast consulentschap, diaconaal werker , jeugd en pastorale arbeid.
Voor deze bespreking waren uitgenodigd de colleges van Moderami  van Drempt-Oldenkeppel, Hummelo, Wehl en Didam.
Deze gemeenten zijn voorlopig door de classis ingedeeld bij cluster 1.
De afspraak is gemaakt dat voor de volgende bespreking zo mogelijk een standpunt kan worden gegeven ten aanzien van de voorgestelde samenwerking.
De eerstvolgende bespreking is gepland op dinsdag 19 september 2016.

In de afgelopen tijd zijn de reactie,s van de gemeenten Didam. Wehl en Hummelo ontvangen , . Drempt-Oldenkeppel heeft niet gereageerd.

Een korte samenvatting van deze reacties:

Didam:  geeft er de voorkeur om met cluster 2 ( Westervoort, Lathum-Giesbeek, Zevenaar , Duiven en Rijnwaarden) in gesprek te gaan. Samenwerking met cluster 1 wordt evenwel niet uitgesloten;

Hummelo: De Kerkenraad van Hummelo heeft zich uitgesproken voor cluster 3 (Bronckhorst), omdat zij zich daar meer “thuis”voelen. Er wordt geen gebruik gemaakt voor een uitnodiging van een tweede bespreking;

Wehl: verkennende gesprekken met als doel werken naar samenwerking zijn juist en zinvol.
De PG Wehl wil zich echter momenteel niet vastpinnen op de clusterindeling, zoals deze door de classis is voorgesteld , doch wil zich breder oriënteren. Dit zou wel eens de clusterindeling kunnen overstijgen.
Voorst onderschrijft Wehl niet de beide onderwerpen welke centraal staan nl.: vast consulentschap en diaconaal hulpverlener.


 

terug