Kort verslag bijeenkomst 27 juni 2017 Kort verslag bijeenkomst 27 juni 2017

dat het verzorgingstehuis in oude vorm niet meer bestaat, dat sommige patiënten in verpleeghuizen door personeelsgebrek te weinig zorg krijgen ( b.v. zgn. pyamadagen ) en dat het beroep op mantelzorg door familie, buren en vrienden door de overheid systematisch wordt gestimuleerd.
Het blijkt wel dat de zorg in verpleeghuizen enorm kan verschillen door verschil in bestuur volgens Gerrie. Het bestuur heeft een behoorlijke beleids- vrijheid volgens Peter.
Ook in ziekenhuizen kan de zorg enorm verschillen volgens Frans.
Gerrie merkt nog op dat een hospice, gerund door vrijwilligers, fantastisch werk levert.
Ook de gemeente bezuinigt steeds meer op zorgtaken die haar zijn toebedeeld.
Huishoudelijke hulp wordt steeds moeilijker verkrijgbaar en ook op dagopvang van ouderen in het Barghse Huus wordt bezuinigd vlg. Adrie.
De vervoerskosten worden niet meer vergoed en mensen die niet zelfstandig naar het toilet kunnen worden niet meer toegelaten, zodat ze thuis moeten blijven of b.v. naar “de Plantage” moeten wat behoorlijke kostbaar is.
Ook voor mensen met psychische problemen worden de vervoerskosten naar GGZ- Doetinchem niet meer vergoed, zodat sommigen zich niet meer laten behandelen. Al met al is het zo dat steeds meer ouderen alleen zitten en niet de optimale zorg krijgen.
Adrie vraagt zich af of onze gemeente hier een rol kan spelen door deze mensen te bezoeken en hulp te bieden b.v. bij ziekenhuisbezoek of hulp bij de bediening van de magnetron. Afgesproken wordt dat hierover een oproep in Kerkepraat zal worden geplaatst. Verder vertelt Frans nog iets over de sociaal-diaconaal werker die de kerkenraad voor- nemens is te benoemen en die zich ook met deze problematiek zal bezig houden.
 

terug