Kort verslag bijeenkomst 24 oktober 2017 Kort verslag bijeenkomst 24 oktober 2017Met een paar stellingen/uitspraken werd de discussie opgestart.
. Als je meer spreekt over mensen dan zijn de mannen en vrouwen al meer gelijk.
. De vrouw is voor de huishouding en kinderen past niet in deze tijd.
. Er is al veel veranderd. In 1956 moesten vrouwen bij grotere aankopen toestemming van de man                                    hebben gekregen. Nu bestaat de 2e kamer voor bijna 50 % uit vrouwen.
. Mannen en vrouwen zijn gelijk maar wel verschillend, want zij denken en doen anders. Een goede mix levert vaak een goed resultaat op.

Er is in navolging van de bijbel in gewone taal nu ook een nieuwe psalm berijming.
En ook de liederen worden omgezet naar teksten die passen bij de tijd van nu.

De bijbel kun je niet al te letterlijk lezen maar vaak figuurlijk beoordelen.
Hoe ver je met de nieuwe dingen meegaat mag iedereen voor zichzelf kiezen of je nu wel of niet een tv neemt.
Met respect voor degenen die het nu nog zo vinden, maar het is erg moeilijk om de oude denkbeelden van de bijbel vast te houden, waarin de plak van de man toch wel heel overheersend was.
De wereld en de mensen veranderen razend snel, zodat je op moet passen dat je niet afhaakt, maar daar waar je kunt juist mee moet bewegen.
Je kunt niet zwart/wit blijven denken.
Op tafel kwam ook dat niet iedereen dagelijks in de bijbel leest.
Ouders geven kinderen ook steeds minder hun geloof als voorbeeld mee.
Hierdoor komen er ook steeds minder jeugdigen in de kerk, en zij zijn ook veel mondiger geworden, en ouders hebben ook soms geen antwoord op de vragen die ze stellen.

Vrouwen bleven na het trouwen thuis om voor de huishouding en de eventuele kinderen te zorgen.
Dit had voor de opvoeding van de kinderen  goede effecten, want het kind kon zijn verhaal kwijt als hij thuis kwam uit school.
Er was meer tijd voor de opvoeding van de kinderen.
Bij twee werkende mensen komen de kinderen bij oma, de buren of een buitenschoolse opvang terecht, welke trouwens vaak wel opgeleid zijn om dit werk goed te doen.
Doordat vrouwen ook vaak onder druk hun werk elders moeten doen en vaak ook nog het grootste deel thuis, zijn vrouwen ook misschien wel wat zakelijker en harder geworden.
Mannen zijn met de vrouwen niet mee geëmancipeerd en onttrekken zich toch nog vaak van hun verantwoordelijkheid voor hun deel van de huishouding en opvoeding.
Seksuele intimidaties van vrouwen staat nu vaak centraal, maar daarbij hoort ook dat de mannen zich bewust van hun rol hierin moeten worden.
Daar naast zijn de 40 jarigen van nu ook vaak sneller in dingen dan wij vroeger.
De tijd wordt optimaal gebruikt, zoals de boodschappen die worden digitaal besteld en op de weg naar huis afgehaald.

Een grote verandering  in deze tijd is toch wel, dat de vrouw gezien wordt als iemand die in haar eigen onderhoud moet kunnen voorzien.
Hierdoor zijn beide partijen bij scheidingen ook beter in staat hun eigen leven weer op te pakken.

Het zingen van geloofsliederen kunnen ook veel rust en troost geven.
Het op zondag naar de kerk gaan en elkaar ontmoeten is ook een rustmoment.
Als groep gelovige kerkgangers hebben wij ook iets samen.
Vrouwen kunnen ook goed een dienst voorgaan en preken, en het is goed als je een beetje los kunt laten dat dit een man moet zijn.
Doordat vrouwen toch vaker een wat meer emotionele benadering hebben, kan dit ook een behoefte vullen.
Toch zijn er ook beroepen waar haast alleen vrouwen werken zoals in de zorg.
Toch wordt de mening ook onderstreept dat ook iedere man vrouwelijke trekjes heeft.
De vraag alleen is hoe ver durf de man er voor uit te komen.
De emancipatie is uiteindelijk voor man als vrouw goed geweest.
Mannen met een vrouwelijke gevoel en andersom kunnen er nu voor kiezen om dit te laten veranderen, is voor die mensen een grote bevrijding, hetgeen vroeger ondenkbaar was.
Voor vrouwen die weer gaan werken is het fijn om weer tussen de mensen te komen en met andere dingen bezig te zijn dan thuis.
Dat mensen al laten registreren bij trouwen hoe de spullen verdeeld worden bij het misgaan kan heel veel vechtscheidingen voorkomen.
Dit is iets wat bij de tijd van nu hoort.

De volgende bespreking van 28 november gaan wij het hebben met welke aanpak wij in 2018 verder willen gaan in deze groep.
Bijvoorbeeld het bespreken van de tekst van een psalm en dit als onderwerp maken van een preek voor de komende dienst van de dominee.
Een gastspreker uitnodigen en het onderwerp als uitgangspunt nemen voor een of meerdere besprekingen?
Inzetten op onderwerpen en kunnen kiezen om wel of niet te komen als het je minder boeit.

Wat doen wij met de lijst van onderwerpen? 
 

terug