Kort verslag bijeenkomst februari 2017 Kort verslag bijeenkomst februari 2017

De maandelijkse bijeenkomst van 17 januari had als onderwerp hoe je het vertrouwen in je geloof vasthoudt als er om je heen traumatische gebeurtenissen plaatsvinden. De bijeenkomst van vandaag, 28 februari 2017, wordt een begin gemaakt met het brede onderwerp Vergrijzing van de Kerk. Als eerste onderdeel gaat het gesprek over de Eredienst. Een belangrijk onderdeel van het kerk zijn. We willen onze gedachte laten gaan over de inrichting van de eredienst, de vorm en uitvoering en ook zou het op een andere manier doen. Of gewoon laten zoals het is, waarbij iedereen zich prettig voelt!
In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan om met themadiensten de kerk “ voller” te krijgen. Initiatieven zoals een gespreksgroep met jongeren, huiskringen, een denktank met jongeren ( vraag maar raak dienst ), hebben er niet toe geleid dat er een taakgroep Eredienst is gevormd, maar is gebleven bij thema- en bijzondere diensten. Recentelijk was dat de Talentendienst, die toch meer kerkbezoekers trok.

Wat maakt het nu zo moeilijk?
Onze gemeente is pluriform in geloofsbeleving. In 2014 werd er al door de synode vastgesteld dat er veel inhoudelijke verscheidenheid is wat ontstaan is uit het samengaan. Nu ook in onze directe omgeving gaat samenwerking moeizaam en kijken we toch soms heel verschillend naar geloofszaken. Maar het positieve is dat er voor iedereen ruimte is om naar eigen goeddunken te geloven. En juist die diversiteit maakt het dat een Eredienst uit te voeren naar ieders zin niet makkelijk is. Binnen onze gemeente komt er nog een aspect bij en dat zijn de gemengde huwelijken.
Ook de maatschappelijke veranderingen, het delen van kennis en kunde via het World Wide Web en de multimedia spelen een rol in de zin van “wat biedt de kerk nu meer”. Een voorbeeld is dat een zorginstelling haar beleid aanpast ( geen vrijwilligers van de kerk), omdat zij vindt dat de kerk achterhaald is.

Wat zouden we nu kunnen doen?
Tijdens het gesprek worden allerlei suggesties gedaan om de eredienst, waarbij wel onderscheid gemaakt moet worden tussen proces en inhoud. De kerkenraad biedt ruimte aan initiatieven om een eredienst in te richten.
Meer aandacht in de eredienst wat ons nu bezig houdt, eenzaamheid, armoede, wat voor een ander doen. Eenmaal per maand een leerdienst, themadienst, kinderdienst of een wensdienst. Het weer starten met huiskringen, meer muziek tijdens de dienst (wensmuziekdienst).
Vanuit de gespreksgroep wordt er een raamwerk gemaakt als voorbereiding voor een eredienst. 

terug