Kort verslag bijeenkomst januari 2017 Kort verslag bijeenkomst januari 2017

De bijeenkomsten vinden plaats op iedere 3e dinsdag van de maand en het hele jaar door. Voor mensen die wel de verslagen lezen kan het ook nog zinvol zijn om soms je eigen mening te vormen of bij te stellen en ook dit kan een bijdrage zijn van de verslagen.
De vorige keer hebben wij gesproken over hoe merk je de aanwezigheid van God in je leven.
Er was nog een vraag hoe je het vertrouwen in je geloof vasthoudt als er om je heen traumatische gebeurtenissen plaatsvinden.
Verlies van vrouw, kind, echtscheiding, baanverlies, ernstige ziekte etc.
Het vertrouwen vermindert en mensen verslappen in hun geloof maar keren op een bepaald moment ook wel weer terug.
Zouden hier het ouderworden en dichterbij het sterven komen ook nog mee kunnen spelen?
Er werd ook gezegd: God heeft het zo beslist en heeft het goed met je voor wat wel verdeeld werd ontvangen.
Hoe vol zaten de kerken wel niet in oorlogstijd. Geloof geeft kracht om door te gaan.
Waarom heeft God het toegelaten, dat er zoveel mensen zijn gestorven in de tweede wereldoorlog en wat ook vandaag nog steeds gebeurt in delen van de wereld.
Tijdens het gesprek maakten wij ook nog wel een aantal zijwegen waar soms andere dingen uitkwamen.
Dingen uit liefde blijven doen en zondag als een rustpunt zien.
Ik MOET niet altijd naar de kerk om een goed gelovige te zijn.
Inzicht in geloof kan ook al voldoende vertrouwen geven.
De bijbel niet al te letterlijk lezen maar kijken naar de boodschap, maar misschien er ook meer naar kijken of die mee kan bewegen in de verandering van de tijden.
Het samenkomen op zondag en het koffiedrinken wordt als open en vertrouwd ervaren, al moeten wij goed oppassen dat er ruimte blijft om nieuwe mensen welkom te heten en niet teveel iedere week dezelfde groepjes.
Tijdens het koffie drinken kun je ook signalen opvangen, dat iemand eenzaam is en van hieruit eens op bezoek gaan.
Als je voor elkaar zorgt, dan kan dit ook nieuwe gelovigen aantrekken.
Kunnen wij iets doen aan de grote groep kerkleden die de kerk zelf niet bezoeken. 
Als je beiden gelovig bent dan praat je ook makkelijker samen over de inhoud van de gelezen bijbel.
Als geen gelijk geloof is dan is het belangrijk respect te hebben en elkaar de ruimte te geven voor het afzonderlijke geloof of zelfs geen geloof. Als je iemand wilt overtuigen dat geloven goed is altijd proberen om te starten op het niveau waar iemand zich bevindt dan voelt die zich gezien.
Het twee-geloven-op-één-kussen verhaal kan ook soms totaal geen grote problemen opleveren.
Ook was duidelijk dat bidden in het geloof toch wel het belangrijkste onderdeel is.
Bidden op vaste momenten op een dag voor en na het eten of voor het slapen geeft structuur voor groot en klein.
Voorbeelden dat bidden ook ongeneeslijk zieke mensen weer gezond kan maken en dat zelfs de medici dan voor een raadsel staan.
Na een scheiding niet compleet in elkaar gezakt maar op een rots houvast hebben kunnen vinden. Maar ook over de selectie van een nieuwe dominee, dat die hopelijk past bij de huidige gelovigen, zou je kunnen bidden.
Hiermee is het eerste onderwerp afgesloten en gaan wij de volgende keer beginnen met het onderwerp de vergrijzing van de kerk.
Dit onderwerp is te groot en wordt in onderdelen verdeeld.
Als eerste onderdeel hiervan gaan wij praten over het wel en wee van de uitvoering van de huidige eredienst, hoe spreekt die aan en wat zou anders kunnen.
De bijeenkomst hebben wij met een gebed afgesloten. 

terug