Kort verslag bijeenkomst van 22 augustus 2017 Kort verslag bijeenkomst van 22 augustus 2017

Verslag gespreksgroep Geloof en Leven

Verslaglegging
Degene die het verslag gemaakt heeft stuurt deze naar de groepsleden.
Als iemand belangrijke informatie mist of andere belangrijke info wil inbrengen, dan wordt dit geregeld rechtstreeks met degene die het verslag gemaakt heeft.
Als de reacties verwerkt zijn dan kan de verslaglegger het verslag versturen om op te nemen in het kerkkrantje en de website.

Bijzondere dienst van 8 oktober
In een kortere tijd zijn er meerdere bijzondere diensten.
Adrie zal met Frans overleggen om deze dienst te verplaatsten naar februari 2018.
Adrie informeert de groepsleden over de uitkomsten van dit gesprek.
Rien, Peter en Adrie maken voor de clusters armoede, isolement en laag geletterdheid een soort basis voor de gespreksstart voor de dienst van februari 2018.
Dit gaat gebeuren op dinsdag 24 oktober om 10.00 uur.
De groepsleden zullen kritisch kijken naar de geformuleerde gespreksstart van de drie onderwerpen.

Lijst met onderwerpen
Er zal een nieuwe opzet gemaakt worden om de huidige lijst met onderwerpen te clusteren en te beoordelen of de onderwerpen passen binnen de doelstelling van geloof en leven.
De overige groepsleden wordt gevraagd om eigen onderwerpen door te geven, zodat zij aan de nieuwe lijst kunnen worden toegevoegd.

Discussie over laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid en isolement kunnen ook een onderdeel van armoede zijn.
Dit wordt verder uitgewerkt in de bijzondere dienst van februari van 2018.

Diverse besproken losse opmerkingen
Op dit moment zijn er wel een aantal acties over armoede zowel door de kerk, vrijwilligersorganisatie Welcom en de gemeente.
De missie en financiële bijdrage van de kerk mogen duidelijk worden genoemd in de media.
Bij iemand die een partner verlies kan het voorkomen dat iemand zich onder de mensen eenzaam voelt.
Ook is het ontvangen van hulp vaak moeilijker dan het aanbieden.
Ook werd genoemd dat de digitalisering ook in de kerk steeds dwingender wordt.

Onderwerp wisseling van dominee
Of een predikant wel of niet bevalt is heel persoonlijk.
Als er af en toe een vervanger komt wordt dat soms ook als prettig ervaren.
En het is niet alleen dat je het moet doen met degene die je krijgt.
Het gaat er ook om met welke doelstelling een dominee te halen heeft.
Onze huidige dominee had als hoofdtaak om de kerken Zeddam en ‘s-Heerenberg samen te voegen.
Voor de nieuwe dominee is een profiel gemaakt en de opdracht vastgesteld.
In de nieuwe situatie zal er een dominee zijn voor 70 % en voor 30 % een sociaal diaconaal werker. Beide hebben hun eigen opdracht.
Dit komt omdat er te weinig kerkleden zijn voor een volledige taak als dominee.
Zo zal de dominee zich bezighouden met de dienst, begrafenissen, bijbeldienst en thuisbezoeken. Altijd goed om na een tijd eens een nieuw gezicht te hebben en een nieuwe frisse wind.
Een ander manier van preken kan interesse oproepen maar ook een verwijdering opleveren in de relatie gelovige en kerk.
Is er een overwegend menselijke benadering of licht het accent meer op God en het geloof. Er zou een goede balans moeten zijn en niet een van de beide dominant.

De diaconaal werker zal zich bezig houden met de uitwerking van een aantal actuele zaken maar dan in samenwerking met andere organisaties zoals Welcom of de gemeente.
Hierbij valt te denken aan armoede, de voedselbank, eenzaamheid enz.
De angst bestaat dat de huisbezoeken wel eens in het gedrang kunnen komen.
Ook kunnen de capaciteiten, waar is de ene en de ander goed in een rol spelen bij de invulling van beide taken.

Volgende bijeenkomst is 26 september 2017 
 

terug