Kort verslag bijeenkomst 25 april 2017 Kort verslag bijeenkomst 25 april 2017

Aan de gespreksgroep namen de volgende personen deel: Cor en Diny Bakker, Maarten Blom, Frans Gijzel, Gerrie Kersjes Christa Kruithof, Adrie Polman, Peter van de Weerd, Rien en Marian de Zeeuw

Christa opent met gebed.

Alvorens in te gaan op de afgesproken onderwerpen komt allereerste het verslag aan de orde dat door Peter van de Weerd werd gemaakt. Allen vinden dit een goed én mooi verslag. Adrie benadrukt dat ieder het verslag mag maken op de eigen manier en dat het daarom ook altijd goed is. Deze keer maakt Rien het verslag en Christa biedt aan om het de keer daarna te verzorgen.

Themadienst Armoede op 8 oktober 2017 in de kerk in Zeddam
Adrie, Frans en Rien doen verslag van een bijeenkomst van hen over de themadienst. Alles ligt goed op schema. Afgesproken wordt dat de 3 themagroepjes tijdens de dienst worden toevertrouwd aan Peter (isolement), Adrie (armoede) en Rien(laaggeletterdheid).
De afspraak wordt gemaakt dat Rien voor de volgende bespreking afspraken zal maken over de muzikale omlijsting van de dienst. Op dit 
Volgens afspraak komt dit onderwerp volgende keer weer terug. We benadrukken hier nog maar eens de datum, 8 oktober 2017. Zet ’m in je agenda of op de kalender.

Gespreksthema Vluchtelingen
Meteen trekken we al de conclusie dat dit onderwerp zoveel kanten heeft en dat ieder van die invalshoeken weer een eigen karakteristiek kan hebben. Je kunt het hebben over allerlei niveaus, zoals Europees, landelijk of plaatselijk maar ook op je eigen niveau, dat van je hart.
Het beleid waarvan we het resultaat om ons heen kunnen zien is vaak verwarrend en tegenstrijdig. Misschien is het daarom ook verstandig om het bij onszelf te houden, binnen de eigen invloedskring. Als kerk en als individueel kerklid zijn we vaak niet in staat om getraumatiseerde mensen te helpen met hun ervaring en verleden.
Wat we wél kunnen doen ons inspannen voor hen. Ze zich welkom laten voelen binnen onze christelijke gemeente. Ons inzetten met ieder zijn of haar eigen talenten. Zo zou de een kunnen werken bij de voedselbank en de ander kunnen helpen bij het vinden van de weg in de doolhof van regels.
Onze diaconie heeft daarom ook contacten met Welcom, de woningbouw, de voedselbank en ht sociaal team van de gemeente. We kunnen als individu hier vast wat betekenen. Heb je vragen: stel ze aan iemand van de diaconie!
Ook zou je je zou je kunnen inzetten voor Stichting INLIA (http://www.inlia.nl). NLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Of bijvoorbeeld Stichting Gave (https://www.gave.nl/over-gave/onze-visie) Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. 
De Bijbel kent het woord vluchteling niet, zoals wij het nu gebruiken. Maar wel het begrip ‘vreemdeling’. En gastvrijheid, met name voor de vreemdeling, was in Israël zeer belangrijk. Zó belangrijk dat men deelde met de vluchteling, ook van het weinige wat men bezat. Daarnaast gold Gods wet ook ‘voor de vreemdeling die in uw stede woont’.. Dus hier zit wel een element van aanpassing in. Waarbij we ons realiseren dat de druk en de lange arm van de familie, zelfs vanuit het ontvluchtte land, heel groot kan zijn. Daarom is het belangrijk om de vluchteling tijd en gelegenheid te gunnen om hier thuis te raken.
We bespreken ook dat het voor sommigen onder ons best weleens als spannend wordt ervaren. Dat mensen vanuit andere culturen (lees vooral moslimculturen) in ons land komen. In hoeverre verwachten wij van hen een aanpassing, en waartoe zijn wij bereid? We zijn het erover eens dat deze vraagstukken vaak in een ander daglicht komen te staan als we daadwerkelijk te maken hebben met vluchtelingen.
Ook besteden we tijd en aandacht aan de vraag hoe we tegen economische vluchtelingen aankijken. Kort samengevat komt het hierop neer dat beter voorkomen kan worden dat mensen uit economische motieven hier komen. Daarom is het belangrijk om ter plaatse de omstandigheden te verbeteren, zodat de noodzaak om te vertrekken vervalt.
Vervolgens stellen we elkaar ook de vraag wat we zelf zouden doen als we geen geld meer konden verdienen en onze kinderen zouden opgroeien in een dreigende situatie. Zouden we dan ook blijven zitten of op pad gaan voor een betere omgeving voor onszelf, kinderen en familie. Dat zijn geen makkelijke vragen, als je daar een eerlijk antwoord op wilt geven.
Tot slot wordt nog een boek van Kader Abdolah aangehaald: ‘Papegaai vloog over de IJssel”. Ik vermeld hier een deel van de flaptekst:
 “In een paar oer-Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het eerst vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw land.
Het duurt niet lang totdat de rivier, de IJsselbrug en de pont deel uitmaken van hun identiteit.
Papegaai vloog over de IJssel, de nieuwe roman van Kader Abdolah, vindt plaats in en rond de stad Zwolle en vooral in Zalk, Wilsum, ’s Heerenbroek en Veecaten, in een landschap dat honderden jaren hetzelfde is gebleven. De kou is niet uitnodigend, de fabuleuze luchten zijn dat wel.
De nieuwkomers, even vreemd voor elkaar als voor het land waar ze nu wonen, beseffen dat ze hun reis moeten voortzetten, langs het water, naar de IJsselbrug, naar de stad, voor een nieuw bestaan. Zullen ze daar een thuis vinden?”
Misschien een goed boek voor de komende vakantie?

De volgende bijeenkomt is 23 mei 2017 met als onderwerp: man / vrouw.

terug